Wedstrijdreglement

You Are Here: Home / Wedstrijdreglement

Art. 1
AVEVE Brustem – Kris Marguillier, ondernemingsnummer BE 0641.574.925, organiseert samen met Carrefour Terbiest, ondernemingsnummer BE0437-801-085 en
TwentyTwo Coffee, ondernemingsnummer ​BE 0650.716.481
een wedstrijd in hun winkels. Elke persoon die in België woont, mag aan deze wedstrijd deelnemen. Uitgesloten van deze wedstrijd zijn de medewerkers. Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement in.

Art. 2
De wedstrijdduur loopt van 01/06/2019 tot 01/07/2019 Art. 3
Voorwaarden geldige deelname :

Enkel geldig bij een volledig ingevuld deelname formulier
Elk deelnameformulier moet 1 stempel per deelnemende handelszaak hebben. In dit geval: AVEVE Brustem, Carrefour Terbiest en TwentyTwo Coffee. Zo niet is de deelname niet geldig.
Enkel bij een aankoopbedrag van 20€ krijgt men een stempel, met een maximum van 5 stempels per aankoopbeurt.
De invulstrook uitknippen en in de urne droppen voor 01/07/2019!

Art. 4

Vanaf 10/07/2019 worden de winnaars bekendgemaakt op de website en via de Facebookpagina van AVEVE Brustem, Carrefour Terbiest en TwentyTwo Coffee
Alle beslissingen vanwege AVEVE Brustem , Carrefour Terbiest en TwentyTwo Coffee zijn zonder verhaal.

Art. 5
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken), niet tijdens en ook niet na afloop van de wedstrijd.

Art. 6
Door deel te nemen aan betreffende wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de verzameling en registratie van de door de hen verstrekte persoonsgegevens.
AVEVE Brustem, Carrefour Terbiest en TwentyTwo Coffee zullen deze gegevens gebruiken om hen in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om hen verder op de hoogte te houden van hun activiteiten, en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden.
Deze gegevens worden niet aan andere bedrijven of organisaties overgemaakt.
AVEVE Brustem, Carrefour Terbiest en TwentyTwo Coffee treden op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze wedstrijd worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij nemen AVEVE Brustem, Carrefour Terbiest en TwentyTwo Coffee de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, hebben de deelnemers het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te B-1000 Brussel.

Art. 7
De prijs is in geen enkel geval inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.

Art. 8
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden AVEVE Brustem, Carrefour Terbiest en TwentyTwo Coffee zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van AVEVE Brustem, Carrefour Terbiest en TwentyTwo Coffee uit te sluiten.

Art. 9
Deze wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook.